‘చెద’ రంగం

0
269
గంగలకుర్రులోని రాజుగారి అంత:పురం… అదే… కాబోయే పొలిటికల్‌ కింగ్‌ వెంకటేశం గారి పెంకు టిల్లు.  ప్రస్తుతానికయితే వెంకటేశం ఆ యింట్లో హాల్లో పడక్కుర్చీలో పడుకుని దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తు న్నాడు. ఆ ఆలోచనంతా రాబోయే ఎలక్షన్స్‌లో దున్నెయ్యడం ఎలా అని. అంతలోనే యింకో ఆలో చిస్తున్నాడు. ఆ ఆలోచనంతా రాబోయే ఎలక్షన్స్‌లో దున్నేయ్యడం ఎలా అని. అంతలోనే యింకో ఆలో చనొచ్చింది. ఏదో ఎలక్షన్ల ముందు హడా విడిగా ఖర్చుపెడితే పెద్దగా ఉపయోగం కనపడ్డం లేదు. అదేదో యిప్పట్నుంచే కొంచెం కొంచెంగా ఖర్చుపెడితే బావుం టుందనిపించింది. వెంకటేశం యిలా ఆలోచనల్లో ఉండగానే ఎవరో పిలిచినట్టయింది. తల తిప్పి చూస్తే ఎదురుగా రంగన్న చేతులు కట్టుకుని నిలబడున్నాడు. వెంకటేశం తనని చూడగానే ”నమస్కారం బాబయ్యా” అన్నాడు. వెంకటేశం కూడా ఆప్యాయంగా ”ఏంటీ రంగన్నా… యిలా వొచ్చావే?” అన్నాడు. దాంతో రంగన్న ”ఏం లేదు బాబయ్యా… మా పరిస్థితులేం బాలేదు. పంటలు సరిగ్గా పండలేదు. యిప్పుడు ఎరువులవీ కొనడానికి డబ్బులు లేకుండా పోయాయి” అన్నాడు. వెంకటేశం తలూపి ”అవునూ…మేమూ అంటున్నావేంటి… యింకా ఎవరయినా ఉన్నారా?” అన్నాడు. ఆ మాటనేసరికి అప్పటి దాకా గుమ్మం బయట నిలబడున్న యింకో తొమ్మిదిమంది రైతులూ లోపల కొచ్చేసి నమస్కారం పెట్టారు. ఈసారందరూ ముక్తకంఠంతో ”మీరే ఏదోలా కాపాడాలి బాబయ్యా… మా అందరికీ అప్పు కింద ఎంతో కొంత యిస్తే రూపాయి వడ్డీ వేసి యిచ్చేసుకుంటాం” అన్నారు. దాంతో వెంకటేశం ఓ పిచ్చి నవ్వు నవ్వి ”యిదేదో మింగ మెతుకులేనివాడికి మీసాలు లెక్కపెట్టడానికి ఎవడో వచ్చినట్టుంది” అన్నాడు. దాంతో అంతా మొహాలు వేలాడేశారు. రంగన్న నీరసంగా ”మరి మా సంగతెలా బాబయ్యా?” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం తేలిగ్గా ”ఏవుందీ… ఆ దేవుడు కరుణించడమే” అన్నాడు. దాంతో అంతా నీరసంగా వెనుదిరిగాడు.
—–
యిది జరిగిన వారంరోజులకి నిజంగానే ఆ దేవుడు కరుణించేశాడు. అదీ మోడీ రూపంలో… మోడీ చేసిన ఓ ప్రకటన దేశాన్ని కుది పేసింది. అది పెద్ద నోట్ల రద్దు గురించిన ప్రకటన. దాంతో చాలా మంది డీప్‌ షాక్‌లోకెళ్ళిపోయారు. అలా వెళ్ళిపోయినోళ్ళలో వెంక టేశం కూడా ఉన్నాడు. అసలే పొలం అమ్మిన డబ్బు ఓ యిరవై లక్షల దాకా పెద్దనోట్లు యింట్లో పెట్టుకున్నడాయె. అదంతా బ్లాక్‌మనీయే. యిప్పుడా డబ్బునేం చేయాలో తోచడం లేదు. దాంతో ఎడాపెడా ఆలోచించడం మొదలెట్టాడు. అప్పుడు మెరుపులాంటి ఆలోచనొకటి వచ్చింది. దాంతో రంగన్నని అర్జంటుగా రమ్మని కబురు పంపిం చాడు. రంగన్న మొహం మాడ్చుకునే వచ్చాడు. ”కబురంపించేరేంటి బాబయ్యా?” అన్నాడు నిరాసక్తంగా. వెంకటేశం మొహం యింత చేసుకుని ”రాత్రి నా కలలో మా తాతలు వెంకటేశం, గిరీశంలు కనిపించి నీలాంటి పేద రైతులికి సాయం చేయమని గట్టిగా చెప్పారు. అందుకే నిన్ను పిలిపించింది” అన్నాడు. దాంతో రంగన్న మొహం యింతైంది. యింతలో వెంకటేశం ”వెళ్ళి నీ మిగతా తొమ్మిదిమంది రైతుల్నీ కూడా పిలుచుకొచ్చెయ్‌… వాళ్ళకీ సాయం చేద్దాం” అన్నాడు. రంగన్న హుషారుగా తలూపి వెళ్ళి పోయాడు. అలా వెళ్ళినోడు అరగంటలో అందర్నీ తోలుకొచ్చేశాడు. అందరూ వచ్చాక వెంకటేశం ”మీ అందరికీ ఓ రెండు లక్షలు అప్పుగా యిద్దా మనుకుంటున్నా” అన్నాడు. అంతా సంతోషంగా తలూపి ”అలాగే బాబయ్యా… సరిపెట్టేసుకుంటాం. మరి వడ్డీ అదీ రూపాయికి మించి యిచ్చుకోలేం” అన్నారు. వెంకటేశం తలూపి ”నేను రెండులక్షలిచ్చేది అందరికీ కలిపి కాదు. ఒక్కొక్కళ్ళకి” అన్నాడు. దాంతో వాళ్ళంతా ఆనందం పట్టలేక మూర్ఛపోయారు. వాళ్ళంతా తేరుకున్న తరువాత వెంకటేశం లోపలకెళ్ళి యిరవై లక్షలూ తెచ్చి ఆ పదిమంది చేతుల్లో పోసేశాడు. యింతలో వారిలో నారాయణ ”అవును బాబయ్యా… యియ్యన్నీ పాత నోట్లు కదా. చెల్లుతాయంటారా? అన్నాడు. వెంక టేశం తలూపి ”ఈ డబ్బులు పట్టుకెళ్ళి మీ బేంక్‌ అకౌంట్‌లలో వేసేసుకోండి. ఆ తర్వాత మీ ఖర్చు లకి వారానికో యిరవై వేలు తీసుకోండి” అన్నాడు. అంతా అలాగేనని తలూపారు.
—–
”అది గురూగారూ… నాకొచ్చిన కల. ఆ రకంగా రిస్క్‌లో ఉన్న నా డబ్బుని రైతుల దగ్గర దాచు క్కున్నట్టయింది” అన్నాడు వెంకటేశం. గిరీశం తలూపి ”బావుందోయ్‌… అయితే మొత్తానికి. యిరవై నాలుగ్గంటలూ యిదే  ధ్యాసలో ఉంటున్నావన్న మాట. సరే… ఈ వారం ప్రశ్నేదో నీ కలలోంచే లాగిద్దాం” అన్నాడు. వెంకటేశం అదేం టన్నట్టు ఆసక్తిగా చూశాడు. అప్పుడు గిరీశం ”మరేం లేదోయ్‌.. తాడిని తన్నేవాడు ఒకడుంటే వాడి తల తన్నేవాడు యింకొక డుంటాడు. ఆ లెక్కలో నీ కలకో మంచి ఫినిషింగ్‌ టచ్‌ యివ్వు” అన్నాడు. వెంకటేశం తలూపి ఆలోచనలోపడ్డాడు. చాలాసేపు ఆలో చించి అప్పుడు చెప్పడం మొదలెట్టాడు. ”మోడీగారు ముందుగా ఓ ఎత్తు వెయ్యడం జరిగింది. ఆ ఎత్తుకి బ్లాక్‌మనీ గాళ్ళంతా చిత్తయి పోవాలి. అయితే దానికి నాలాంటి వాళ్ళందరూ పై ఎత్తు వేశారు… అదే… రైతులకి అప్పిచ్చినట్టుగా ఆ బ్లాక్‌మనీ ఏదో వదిలించు కోవడం… అయితే అదక్కడితో ఆగదు. ఆ పై ఎత్తుకి ప్రభుత్వం యింకో కుయ్యెత్తు వేస్తుంది…
—–
ఏడాది తర్వాత ఓ శుభ ముహూర్తంలో రంగన్నకీ, మిగతా తొమ్మిది మంది రైతులకీ ప్రభుత్వం నంఱఉచి నోటీసులొచ్చాయి… ఎప్పుడూ బేంక్‌లో పైసా కూడా వేయంది ఆ రెండేసి లక్షలు ఎక్కడ్నుంచి వచ్చాయని. దాంతో రంగన్న తదితరులు పరిగెత్తుకెళ్ళి ‘అదంతా తమ ఎకరం పొలంలో సంవత్సరంలో పండిన పంట బాపతు డబ్బు’ అని వెంకటేశం చెప్పమన్నట్లుగానే చెప్పేశారు. దాంతో అక్కడున్న అధికారి ”ఏంటీ… మీ పొలంలో ఎకరాకి రెండు లక్షల ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారా…!’ అని అడగడం జరిగింది. దాంతో రంగన్న  గడుసుగా ”అదేంటి బాబయ్యా… అవతల కేసిఆర్‌ గారు ఎకరాకి ఏకంగా కోటి రూపాయలు సంపాదించినట్టు చెప్పారు కదా. యిదే మూల?” అంటూ ఎదురు ప్రశ్న వేశాడు. యిది జరిగిన పదిరోజుల తర్వాత వాళ్ళం దరికీ లెటర్స్‌ వచ్చాయి. వాటిలో మీరు ఎకరాకి రెండు లక్షల ఆదాయం సంపాదించగలిగే గొప్ప రైతు. మీ ఆదాయ స్థాయి యింతిదిగా ఉన్నత స్థాయిలో ఉంది కాబట్టి యికపై మీకు వైట్‌ కార్డు అక్కరలేదని భావి స్తున్నా. అలాగే యితరత్రా సబ్సిడీలూ అవ సరం లేదని భావి స్తున్నాం. అందుకే మొత్తం వాటన్నింటినీ రద్దు చేసే స్తున్నాం’… అనుంది. దాంతో రంగన్న సహా ఆ రైతులంతా మూర్ఛ పోయి, ఆనక తేరుకున్న తర్వాత వెంకటేశం దగ్గరికి పరిగెత్తికెళ్ళి పీక పట్టుకున్నారు.
—–
”అది గురూగారూ… ఫినిషింగ్‌ టచ్‌. మొత్తానికి ఏ వ్యవస్థలోనయినా ఎత్తులు, పై ఎత్తులు, కుయెత్తులు, యింకా ఆపై యింకో ఎత్తులూ నడుస్తూనే ఉంటాయి. దానికి తగ్గట్టు మనం వెళ్ళిపోవలసిందే” అన్నాడు వెంకటేశం. గిరీశం అవునన్నట్టుగా తలూపి పైకి లేచ్చాడు.
– డాక్టర్‌ కర్రి రామారెడ్డి